Contacte i horari

Ubicació, contacte i horaris

Reserveu trucant al 972 486 390 Trucar

Horari provisional durant el tancament forçós del bar
📚Llibreria i venda de 🍷vins i 🍻cerveses… DILLUNS A DIVENDRES de 10 a 14h i de 16h a 20:30. DISSABTE de 10 a 22h
🥪Menjar per emportar…🥡 DILLUNS A DIJOUS de 10h a 14h. DIVENDRES I DISSABTE de 10h a 14h i de 18h a 22h.

📲 Ens trobareu a C. Cort Reial 18, 17004 Girona:


D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; s’informa als usuaris que les dades recollides al lloc web, mitjançant formularis de contacte o qualsevol altre mitjà capaç de ser utilitzats per recopilar o gestionar les dades personals dels usuaris, seran processades per Farich 68 sl. El tractament de dades personals es realitzarà d’acord amb els principis de transparència, limitació de finalitats, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament esmentat.