Poesia en Context: K. Kavafis

Poesia en Context: K. Kavafis

3 de juliol de 2021 - 19:34

Introducció, lectura bilingüe i comentaris
I aquest dimarts, versions musicades a càrrec de Marta Rodríguez i Anna Targa

Poesia en Context: K. Kavafis